اطلاعات تماس

دفتر مدیریت

آدرس : کـرمـان ، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی ، مجتمع خودرویی هزار ، طبقه پنجم
تلفن : ۲۱ – ۷۸۱۹ ۳۳۲۵ ۳۴ ۹۸+
فکس :      ۷۸۱۸ ۳۳۲۵ ۳۴ ۹۸+

فروش کرمان موتور(جک ، لیفان)

آدرس: کرمان، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی ، مجتمع خودرویی هزار
تلفن : ۴ – ۷۸۰۳ ۳۳۲۵ ۳۴ ۹۸+

فروش HONDA

آدرس: کرمان، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی ، مجتمع خودرویی هزار

تلفن : ۱۰ – ۷۸۰۹ ۳۳۲۵ ۳۴ ۹۸+

فروش BYD

آدرس: کرمان، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی ، مجتمع خودرویی هزار

تلفن  ۷ – ۷۸۰۶ ۳۳۲۵ ۳۴ ۹۸+

فروش MG

آدرس: کرمان، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی ، مجتمع خودرویی هزار
تلفن : ۷ – ۷۸۰۶ ۳۳۲۵ ۳۴ ۹۸+

فروش کرمان موتور (هیوندای)

آدرس: کرمان، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی ، مجتمع خودرویی هزار
تلفکس : ۷۸۱۵ ۳۳۲۵ ۳۴ ۹۸+

فروش خودروسازان بم (جیلی)

آدرس: کرمان، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی ، مجتمع خودرویی هزار
تلفن : ۴ – ۷۸۰۳ ۳۳۲۵ ۳۴ ۹۸+

خدمات پس از فروش

آدرس : کرمان ، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی ، مجتمع خودرویی هزار
تلفن : ۷۸۰۲   ۳۳۲۵ ۳۴ ۹۸+
فکس : ۷۸۰۱ ۳۳۲۵ ۳۴ ۹۸+

واحد CRM

آدرس: کرمان، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی ، مجتمع خودرویی هزار
تلفن : ۱۴ – ۷۸۱۳ ۳۳۲۵ ۳۴ ۹۸+

هتل هزار

آدرس : کرمان ، پارک نشاط ، کوچه شماره ۵

تلفن :   ۹۳۰۱ ۳۲۲۶ ۳۴ ۹۸+  ،  ۶۰۰۴ ۳۲۲۶ ۳۴ ۹۸+  ،  ۳۴۰۱ ۳۲۲۳ ۳۴ ۹۸+  ، ۷۰۹۹ ۳۲۲۶ ۳۴ ۹۸+